Socijalno pedagoška podrška uključuje:primarnu prevenciju, detekciju, dijagnosticiranje i tretman za korisnike s rizikom za probleme ili s problemima u ponašanju i problemima socijalne integracije.

Uloga socijalnog pedagoga je poticanje pozitivnog razvoja djece, stvaranje podržavajućeg i poticajnog okruženja za djecu uzimajući u obzir njihove potrebe te pružanje podrške djeci i obitelji u kriznim i tranzitnim razdobljima života.

U radu smo usmjereni na razvijanje pozitivnog odnosa prema sebi, prepoznavanju vlastitih potreba i istraživanju načina kako te potrebe najbolje zadovoljiti, prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, razvijanje samopouzdanja i osjećaja odgovornosti. Naš cilj je da poučimo pojedinca kako da ostvari svoj osobni smisao života.

 

Ključni element zdravog razvoja svakog pojedinca je povezanost pojedinca s važnim osobama njegovog okruženja. Zato smo u radu usmjereni na razvijanje interakcije i odnosa prema drugima, učenju i spoznaji socijalnih uloga i odnosa, razvijanju suradnje, zajedništva i tolerancije, prepoznavanju vještina pozitivnog prevladavanja sukoba, usvajanje društvenih i zakonskih normi ponašanja.

Podrška socijalnog pedagoga je sveobuhvatna, što znači da se u rad uključuju i roditelji, a po potrebi i ostali sudionici odgojno – obrazovnog procesa (škola, lokalna zajednica). Rad s roditeljima uključuje poučavanje roditelja uspješnijem roditeljstvu te pružanje pomoći pri izboru pedagoških postupanja primjernih potencijalima roditelja i djeteta.