Natječaji - Centar Tuškanac

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnatelj i članovi Upravnog vijeća Doma ne obavljaju  upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dom kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

Tuškanac 15:
Tel: 01/4834-384
Fax: 01/4834-827

Gornje Prekrižje 48:
Tel: 01/4673-845
Fax: 01/4673-846

Telefon Ravnateljica:
(01)4834-389

Sjedište Centra:
Tuškanac 15
10000 Zagreb

Podružnica Prekrižje:
Gornje Prekrižje 48
10000 Zagreb

Back to top