Logopedska terapija uključuje rad na otkrivanju, dijagnostici i

rehabilitaciji poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa.

Rad s korisnicima je individualan, a područja rada su:

  1. poticanje razvoja govorno – jezične komunikacije,
  2. korekcija/uklanjanje:
  • poremećaja izgovora,
  • poremećaja tečnosti govora (mucanje i brzopletost),
  • jezičnih poremećaja,
  • usporenog jezičnog razvoja,
  • teškoća u razvoju grafomotorike,
  • teškoća čitanja, pisanja i računanja,
  • specifičnih teškoća učenja.

Logopedska terapija također uključuje pomaganje korisnicima u poboljšanju komunikacijskih vještina te provodi rehabilitaciju poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije korisnika s intelektualnim teškoćama.

Suradnja s roditeljima te vrtićem ili školom ima veliku važnost u uspješnom provođenju terapije.

U nastavku se nalaze materijali za rad od kuće

Priloženi dokumenti:
Logopedski kutic 12 05 20 (1).docx
Logopedski kutic 11 05 2020.docx
Logopedski kutic 08.05..docx
Logopedski kutic 7 05 20.docx
Logopedski kutic 6 05 (2).jpg.docx
Logopedski kutic 5 05 .jpg.docx
Logopedski kutic 4 05 2020.docx
Logopedski kutic 17 04.jpg.docx
Logopedski kutic 16 04 (2).docx
Logopedski kutic 15 04.docx
Logopedski kutic 14 04.jpg.docx
Logopedski kutic 9. 04..docx.docx
Logopedski kutic 8.04..doc.doc
Logopedski kutic 7.04..docx.docx
Logopedski kutic 6.04..docx.docx