Zgrada Tuškanac

Edukacijska rehabilitacija-rehabilitacija putem pokreta

Program rehabilitacije putem pokreta provodi se u okviru psihosocijalne podrške u Centru. Cilj programa je integrirati motorički razvoj sa spoznajnim te utjecati na razvoj vještina i sposobnosti koje će djecu učiniti uspješnijom u odgojno – obrazovnom procesu. Program je namijenjen djeci različitog uzrasta, osobito onoj kod kojih su procesi učenja usporeni ili otežani, ali i odraslima kod kojih su prisutne intelektualne teškoće.

Edukacijska rehabilitacija- pomoć u učenju

Namijenjen je djeci predškolskog i školskog uzrasta kod kojih su uočene teškoće uključivanja, odnosno sudjelovanja u odgojno-obrazovnom procesu, a kao posljedica slabijeg funkcioniranja na jednom ili više područja koja utječu na praćenje i usvajanje odgojno-obrazovnih sadržaja.

Program priprema korisnika za uključivanje u odgojno-obrazovni proces , razvija znanja, sposobnosti te potiče aktivnosti koje pridonose što uspješnijem sudjelovanju u istom. Vodi i prati korisnika pri izvršavanju školskih obaveza i savladavanju školskog gradiva. Pri tome potiče korisnika na što veću samostalnost, samoaktivnost, odgovornost, motiviranost. Potiče se razvoj kognitivnih, perceptivnih, motoričkih i komunikacijskih sposobnosti, stvaranje i poboljšanje postojećih radnih navika, usvajanje i unapređivanje tehnika učenja. Pri tome je od velikog značaja suradnja s roditeljima i svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.