Senzorna integracija je neurobiološka aktivnost koja omogućava primanje i obradu osjetnih informacija koje u mozak pristižu iz različitih osjetila. Teškoće mogu nastati zbog neadekvatne, nedovoljne ili slabe senzorne obrade podražaja što se manifestira poteškoćama ili disfunkcijom senzorne integracije. Tek kada svi pojedinačni sustavi skladno djeluju dolazi do kvalitetne integracije na razini globalnog sustava.

Kako svijet doživljavamo putem sedam osjetila, tako se način na koji se vrši senzorni unos i obrada odražavaju direktno na naše ponašanje i učenje.

Program poticanja senzorne integracije provodi se u posebno opremljenom kabinetu individualno, a provodi ga edukacijski rehabilitator. U neposrednom radu sa korisnicima koriste se znanja iz područja bazične edukacije profesor rehabilitator, te dodatne edukacije Senzorna integracija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Centar za rehabilitaciju, Kabinet za Senzornu integraciju.

OSNOVNI CILJEVI PROGRAMA

 • Razvoj unutarnje budnosti, sigurnosti i motivacije
 • Poboljšanje komunikacije i raspoloženja
 • Smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja
 • Smanjenje agresivnih i autoagresivnih ponašanja
 • Poboljšanje sposobnosti pamćenja
 • Uspješnije usvajanje nastavnih sadržaja
 • Razvijanje osobnih i socijalnih vještina koje omogućuju snalaženje s izazovima svakodnevnog života.

ZADACI PROGRAMA

 • Osvijestiti važnost i značaj poticanja  razvoja djece putem vestibularnih, taktilnih, proprioceptivnih,auditivnih, vizualnih, oralnih i olfaktornih stimulacija
 • Utjecati na razvoj kognitivnih, komunikacijskih, afektivnih i motoričkih sposobnosti djeteta stimulacijom svih osjeta
 • Prevenirati moguće poteškoće u razvoju djeteta na području razvoja obrade senzoričkih podražaja, govora, pažnje, mišljenja i ponašanja
 • Poticati dječju potrebu za igrom kroz pokret i stimulaciju osjetila
 • Stvoriti stimulativno okruženje u cilju poticanja cjelokupnog razvoja djece