upravna zgrada

Psihološka podrška organizirana je sukladno potrebama djece i mladih. Rad se provodi kroz psihološko osnaživanje djece, pružanjem emocionalne podrške i razvijanja odnosa i osjećaja prihvaćanja, razvijanja osjećaja sigurnosti, stvaranju pozitivne slike o sebi, jačanju samopouzdanja i kompetentnosti. Često se radi na relaksaciji i rasterećivanju od emocionalne napetosti (naročito kod djece s izraženijim mentalnim poteškoćama). Također, rad uključuje učenje nenasilnih rješavanja sukoba, učenju primjerenih oblika ponašanja i razvijanju međusobno pozitivnih odnosa i bolje komunikacije.