SARA ALDEA KOŽUL

U komunikaciji s vanjskim svijetom ponekad likovni izraz može zamijeniti riječ, a talentiranoj osobi omogućiti kreaciju u kojoj svi uživamo.

SARA ALDEA KOŽUL – izložba radova

 

Sara koristi različite tehnike u radu:kolaž, digitalne slike, flomastere.

Voli crtati i na grafičkom tabletu i PhotoShopu.

Često radovi nastaju dok Sara sluša uputu za nešto drugo, uvijek je čuje, a njeni usputni radovi završavaju na panou.

Sara je već otkrila u čemu je najbolja, sada samo slijedi svoj put.

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA JE PONOSNA NA SARU!

Na svu našu djecu koja su otkrila ili otkrivaju u čemu su jako dobri! Jer baš svatko je dobar u nečemu, slijedite svoje snove!

SARA ALDEA KOZU_izlozba radova (pdf)