POMOĆ U UČENJU

Jedan od programa rada edukacijskih rehabilitatora je pomoć u učenju.

Namijenjen je djeci predškolskog i školskog uzrasta kod kojih su uočene teškoće uključivanja, odnosno sudjelovanja u odgojno obrazovnom procesu, a kao posljedica slabijeg funkcioniranja na jednom ili više područja koja utječu na praćenje i savladavanje odgojno obrazovnih sadržaja.

Program priprema korisnika za  ulazak u odgojno obrazovni proces , razvija znanja, sposobnosti te potiče aktivnosti koje pridonose što uspješnijem sudjelovanju  u istom. Vodi i prati korisnika pri izvršavanju školskih obaveza i savladavanju školskog gradiva. Pri tome potiče korisnika na što veću samostalnost, samoaktivnost , odgovornost, motiviranost. Potiče se razvoj kognitivnih, perceptivnih, motoričkih i komunikacijskih sposobnosti, stvaranje i poboljšanje postojećih radnih navika, usvajanje i unapređivanje tehnika učenja. Pri tome je od velikog značaja suradnja s roditeljima i svim sudionicima  odgojno obrazovnog procesa.

Rad se odvija individualno  u za to predviđenom kabinetu u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima.

 

U nastavku se nalaze materijali za rad od kuće