Slavimo život zajedno - Projekt

Projekt “Slavimo život zajedno” provodi se temeljem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“. Cilj Projekta je rekonstruirati, prilagoditi i opremiti socijalnu infrastrukturu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb i Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac za pružanje izvaninstitucijskih usluga s ciljem prevencije institucionalizacije i razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Projektom će se osigurati kvalitetniji odgovor na rastuću potrebu za pružanjem usluga boravka, rane intervencije, psihosocijalne podrške te pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te odrasle osobe s invaliditetom.

Centar Slave Raškaj Zagreb je nositelj Projekta, a partneri su Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac i Društvo za socijalnu podršku.

Kao partner, Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac nabavit će transportno vozilo i specijaliziranu opremu za provedbu izvaninstitucijskih usluga te će svoje stručne djelatnike educirati za korištenje psihodijagnostičkih sredstava i specijalizirane opreme.

Društvo za socijalnu podršku sudjelovat će u provedbi edukacija na temu osiguravanja pristupačnosti usluga osobama s invaliditetom, ravnopravnosti spolova, nediskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, ekološke održivost itd., u koje će se uključiti djelatnici i članovi obitelji korisnika Centra Slave Raškaj Zagreb i Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac.

Projekt se u potpunosti financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 13.112.440,00 kuna. Provedba je započela 4. lipnja 2019. ugovaranjem usluga pomoći u pripremi dokumentacije za prijavu projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, a ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Više o Projektu možete saznati na poveznici:

https://slavimozivotzajedno.org/

Slavimo život zajedno logo

Operativni program konkurentnost i kohezija