Art terapija u centru Tuškanac

Art terapija je vrsta psihoterapije koja koristi likovni stvaralački proces kao izražajno i komunikacijsko sredstvo.

Mnoge osobe, posebno djeca, ne znaju ili ne mogu verbalizirati traumatične doživljaje, strahove, brige ili druge osjećaje koji im narušavaju kvalitetu života. Likovno stvaralaštvo i njegove kinestetičke, osjetilne, percepcijske i simboličke mogućnosti, mogu zaobići jezična ograničenja i pomoći da se izrazi ono što je riječima teško dostupno. Art terapija ima širok spektar pozitivnih utjecaja na pojedinca a posebno pridonosi poboljšanju kognitivnih i senzorno-motoričkih funkcija, poticanju samopoštovanja i samosvijesti, njegovanju emocionalne otpornosti, stjecanju uvida, poboljšanju socijalnih vještina te smanjenju i rješavanju sukoba.

Art terapiju provode specijalisti kvalificirani za rad s osobama različitih životnih dobi, a može se održavati kroz individualne ili grupne susrete.