U četvrtak 20.02. u Podružnici Prekrižje održana je radionica “e-Škole: Putevima digitalnih kompetencija” u organizaciji CARNET-a. Na radionici su sudjelovali profesori i str. suradnik osnovne škole našeg Centra.

Zahvaljujemo gospođi Gorani Urukalo Čorkalo na ugodnoj atmosferi i informacijama koje nam je prenijela.