Cilj grupa podrške za roditelje djece s intelektualnim teškoćama jest okupiti roditelje sa sličnim problemima i stvoriti sigurnu i pouzdanu atmosferu u kojoj će moći dijeliti svoja iskustva, informacije i učinkovite načine nošenja sa stresnim situacijama. Unutar grupe roditelji razmjenjuju informacije, međusobno nude podršku i pomoć, čineći dobro jedni drugima. Međusobnom interakcijom uče se prilagođavati i biti konstruktivni. Krajnji je cilj osnažiti roditelje za aktivan pristup u ostvarivanju različitih prava vezanih uz dijete s posebnim potrebama, te suočavanje sa životnim teškoćama.

Radionica će se održati 15.10. 2019. godine u Centru Tuškanac – Podružnica Prekrižje na adresi, Gornje Prekrižje 48 a početak je u 18.00 sati.

Nadalje će se radionica održavati svakog utorka u isto vrijeme u 18. 00 sati.