CILJ:

Cilj grupa podrške za roditelje djece s intelektualnim teškoćama jest okupiti roditelje sa sličnim problemima i stvoriti sigurnu i pouzdanu atmosferu u kojoj će moći dijeliti svoja iskustva, informacije i učinkovite načine nošenja sa stresnim situacijama. Unutar grupe roditelji razmjenjuju informacije, međusobno nude podršku i pomoć, čineći dobro jedni drugima. Međusobnom interakcijom uče se prilagođavati i biti konstruktivni. Krajnji je cilj osnažiti roditelje za aktivan pristup u ostvarivanju različitih prava vezanih uz dijete s posebnim potrebama, te suočavanje sa životnim teškoćama.

Radionica će se održati 06.05. 2019. godine u Centru Tuškanac – Podružnica Prekrižje na adresi, Gornje Prekrižje 48 a početak je u 18.00 sati.

Teme:

  • stres
  • strah
  • bespomoćnost
  • izolacija
  • prihvaćanje
  • uspješna komunikacija
  • sram
  • kompetencije roditelja i djeteta
  • konfliktne situacije i rješavanje konflikata
  • potencijali i mogućnosti roditelja i djeteta

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.

Prijave možete izvršiti na mob. 099 8211 785 

Voditeljica radionice:

Vlatka Žlender