Studenti s ERF-a u sklopu praktikuma Program unapređivanja socijalne kompetencije boravili u skupini „Malci“ i s korisnicima izradili magnete s logom Tuškanca.