Bili smo u Lovačkom muzeju i pogledali stalni prirodoslovni postav muzeja.

 Zbirke preparirane divljači/jelen lopatar, vuk, medvjed, divokoza, divlje svinje…/,

/zbirke ptica/ fazani, orao, sova…/ i zbirke ptičjih jaja.

Upoznali smo se s ulogom lovca . Lovac ne lovi samo divljač nego vodi brigu o prirodi/biljnom i životinjskom svijetu, hrani divljač, brine o bolesnoj i uginuloj divljači i održava ravnotežu u prirodi brinući se o očuvanju ekoloških sustava.