U Veljači stigli dani Karnevala,

Vrijeme smijeha, doba šala