U sklopu poboljšanja uvjeta za naše korisnike u potpunosti je preuređen kabinet logoterapije. 

U novim prostorima  s modernom opremom naši logopedi pružaju kvalitetnu uslugu.

Njihovo iskustvo i znanje pomoći će Vam u rješavanju  teškoća govorno – jezične komunikacije. 

Uslugu nudimo vanjskim korisnicima u sklopu povremenog boravka.