Kao i nekoliko zadnjih godina tako smo i ove godine nastupili na PH u bowlingu.

Ekipa Prekrižja brojila je 4 člana. Osvojili smo dva 3. mjesta, Vladimir i Marcelo i dva 6. mjesta   Pejo i Mihael.