S početkom nove školske godine nastavili smo  s programom kuglanja u dvorani u Sutinskim Vrelima. Naši “petaši” novi su u programu kuglanja i  tek stječu nova iskustva u tom sportu. Vesele se jer do sada nisu kuglali na pravoj kuglani. Učenici koji su do sada kuglali, polako usavršavaju svoja znanja za još bolje rezultate.